Η υποστήριξη κάνει τη διαφορά…

Όταν καταβάλουμε κάποια σημαντική προσπάθεια στη ζωή μας οι περισσότεροι από εμάς θα ευχόμασταν να είχαμε κάποιου είδους υποστήριξη. Και φυσικά η ανθρώπινη υποστήριξη/στήριξη είναι αυτή που αξιολογείται, που εκτιμάται και που κάνει την προσπάθειά μας πιο εύκολη μειώνοντας φυσικά τον κίνδυνο να τα παρατήσουμε. Σημαντική προσπάθεια είναι να αλλάξουμε και τον τρόπο που τρεφόμαστε,…