Εγκυρότητα προϊόντων – Διασφάλιση υγείας

Πιστοποιημένα προϊόντα HerbalfeΕίναι ασφαλή τα προϊόντα της Herbalife;

Τα προϊόντα της Herbalife σε όλες τις χώρες που κυκλοφορούν έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις – γνωστοποιήσεις από τους αρμόδιους κατά τόπους φορείς. Όσο αφορά την Ελλάδα, έχουν τα απαραίτητα από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγγραφα κατατεθειμένα στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΦ  & ΓενικόΧημείο του Κράτους) που εγγυούνται την ασφάλεια των προϊόντων αυτών.
Πέρα από αυτό, η άνω των 30 ετών φήμη και τα αποτελέσματα των πελατών μας είναι η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας.